Орбит ЕООД

Бърз преглед

Име на фирмата: Орбит
Име на фирмата на Английски език: Orbit
Дружествена форма: ЕООД

Уеб-сайт: http://www.orbit.bg

Централен офис: 
България, София 1540,
Гр.: София,
ул: „Продан Таракчиев” № 16, Зона Аерогара


Тел.: +359 2 970 6300+359 2 970 6300, -6400, -6500;
Факс: +359 2 970 6333, -6444, -6555

Е-mail: orbit[at]orbit.bg

Лице за Контакт:
Липсва Информация

Тел.Номер:
Липсва Информация

Отдел:
Липсва Информация


 

Подробности

     

Основната цел, които следва нашата фирма, е:

"Да запазим и постоянно да разширяваме позициите си на пазара, посредством точно определяне на настоящите и потенциалните изисквания на Клиента и постоянно увеличаване на неговата удовлетвореност."

 

ORBIT Ltd. International Forwarding & Moving е създадена през 1994 г. като български офис на Orphee Beinoglou S.A., Гърция.

Нашето Лого ОРБИТ се разпознава като абривиатура OR.B.I.T. (Orphee Beinoglou International Transports).

История:

1998 г. – Получава членство на HHGFA.
1999 г. – Става лицензиран Митнически Агент от Министерството на Финансите и Главна Митническа Дирекция.
2000 г. – Открива склад  под митнически контрол, собственост на компанията.
2001 г. – Стартират проектите за услуги с добавена стойност – процедури като подбор, преопаковане и дистрибутиране в цяла  България.
2002 г. – Получава членство на BFNA и FIATA.
2002 г. – Създава собствен автомобилен парк за обслужване на логистичните проекти и дистрибуцията в рамките на България.
2003 г. – Пълна акредитация по ISO 9001:2000 от BVQI.
2003 г. – Открива нов офис и складова база - Логистичен център - Аерогара София
2004 г. – Става лицензиран IATA CARGO Агент.
2004 г. – Пълна акредитация по FAIM-ISOFIDI и ОМБИ, IELAICEFAT.
2004 г. – Пълна акредитация по TAPA –  FSR  Class A от SGS Bulgaria
2005 г. – Получава членство на RIME - Records Information Management Europe.
2006 г. – Пълна акредитация по TAPA –  FSR  Class A от SGS Bulgaria
2006 г. – Пълна акредитация по FAIM-ISO
2006 г. – Пълна акредитация по ISO 9001:2000 от Bureau Veritas Certification
2008 г. 
– Завършено разширението на Логистичния център на Орбит ЕООД разположен в района на Летище София.

2008 г. – Пълна акредитация по FAIM-ISO
2009 г. – Пълна акредитация по ISO 9001:2008 от Bureau Veritas Certification
2010 г. – Пълна акредитация по TAPA –  FSR  Class A от Bureau Veritas Certification
2010 г. – Пълна акредитация по FAIM-ISO

 

Нашата визия    
    
Orbit ЕООД е една от водещите български компании,  в предоставяне на услуги и иновативни бизнес решения за транспорт, преместване и логистика.    
    
Нашата мисия е:    
    
"Удовлетворение на клиента е наш пръв приоритет, чрез предоставяне на висококачествени услуги."    
    
Orbit се ангажира с високи постижения и развитие на своите служители и ИТ услуги.    
Поради тази причина компанията прави сериозни инвестиции за образование, сертифициране по всички съответни компетенции и развитие на съответните квалификационни умения (работа в екип, умения за продажби, комуникационни умения и др.)    

ОРБИТ ЕООД гарантира, че услугите на Клиенти, се предоставят чрез условията, които зачитат основните човешки права и  следват етично поведение.                 
                 
Нашата социална отговорна политика е насочена към нашата ангажираност и политики по отношение на:              
- За борба с детския труд                 
- Равни възможности в трудовите практики                 
- Условия на труд                 
- Здравеопазване и безопасност                 
- Работно време                 
- Възнаграждение                 
- Дисциплинарни практики                 
- Свобода на сдружаването                 
- Управление на околната среда                 
                 
Ние поддържаме кодекс на поведение, която се занимава с нашия ангажимент за правно, етично и професионално бизнес отношения с клиенти, служители, доставчици и партньори. Нашата политика се занимава с:                 
                 
Честно и етично поведение                 
                 
Непрекъсната грижа  - за високо екологично развитие на културата, повишаване на личната отговорност и ангажираност на персонала за опазване на околната среда.                 
                 
Ангажимент от страна на нашите  бизнес партньори -  да спазват въведените високи стандарти за опазване на околната среда на територията на фирмата. 

Към  Нашите Служители:                          
                          
Ние ще осигурим здравословна и безопасна работна среда за нашите служители, и ние ще ги предпази от малтретиране и тормоз.                          
Ние няма да дискриминира по пол, раса, религия, увреждане или сексуална ориентация.                          
                          
Към Нашите Клиенти:                          
                          
Ние ще се отнасяме към нашите клиенти със необходимата справедливост,  честност и уважение. Ние ще гарантираме, че котировките на услугите и предоставените фактури за плащане са ясни, точни и последователни.                          
                          
Подкуп                          
                          
Ние няма да предлагаме , стимулираме или да получаваме  подкупи или други такива,  улесняващи плащания за целите на получаване или запазване на бизнеса.                          
Ние ще се съобразим с американската външна политика, относно Закона за корупционни практики (1977).                          
                          
Околна среда                          
                          
Ние ще се стремим да сведем до минимум въздействието на нашата дейност върху околната среда.                          
                          
Конкуренция                          
                          
Ние ще се ангажираме, чрез предоставяне на нашите услуги до свободна и лоялна конкуренция. Ние няма да правиме и участваме в  никакво споразумение с конкурент, който предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията, нито обмен на поверителна търговска информация, по-специално данни относно цени или количества (включително продажби, пазарен дял, територии или клиенти) и ще се съобразим с всички съответни закони.                          
                          
Защита на данните                          
                          
Ние ще запазим личния живот и сигурността на всички лични данни, свързани с нашите служители и клиенти и ще спазваме изискванията и разпоредбите на всички закони, регулиращи начина, по който да боравят с такава информация.                          
                          
Мониторинг                          
                          
Ние ще насърчим всеки служител, който узнае за нарушение на този кодекс, за да го доведе до вниманието ни и ще проучим всички възможни нарушения, за които сме били информирани и ще предприемем всички необходими коригиращи действия.                          

Непрекъснатa грижа за постоянно развитие на екологичната култура, повишаване на личната отговорност и ангажираност на персонала за опазване на околната среда.       Ангажимент от страна на бизнес партньорите да спазват въведените високи стандарти за опазване на околната среда.              

В днешния свят, опазването на околната среда e oтговорна грижа за всички. В отговор на това ние решихме да управляваме и следим въздействието на нашата дейност върху околната среда.               

За тази цел ние имаме документирана екологична политика, която включва:               
Процедура за сортиране на отпадъчни опаковъчни материали и отпадъчни материали получени в резултат на дейността в офисите.               
Ефикасно рецикклиране на отпадъчни материали чрез сключване на договор с фирма за рециклиране.               
Система за количествено определяне на общата сума на рециклирани опаковъчни материали  и отпадъци в офиса.                              
Закупуване на нови опаковъчни материали от източници, където те са произведени от 100% рециклирана хартия , които материали са с логото на рециклирани материали.               
Обслужване и поддръжка на собствения автопарк от превозни средства само в оторизирани сервизи.                              
Процедура за управление на консумацията на енергия, включително електричество, вода и гориво в потреблението.               
Персонала е запознат и участва активно в тази политика.

Допълнителни контакти:
Търговски Отдел: sales[at]orbit.bg
Финансово-счетоводен отдел: accounting[at]orbit.bg
Отдел Автомобилен Транспорт: truck[at]orbit.bg
Специален транспорт и извънгабаритни товари: vdimitrov[at]orbit.bg
Отдел Авио Пратки: air[at]orbit.bg
Отдел Морски Транспорт: sea[at]orbit.bg
Митнически агенти: customs_1[at]orbit.bg
Отдел Лични Вещи и Изложения: hhgs[at]orbit.bg
Логистика като трета страна: 3pl[at]orbit.bg
Вътрешен транспорт и дистрибуция: distribution[at]orbit.bg
Архивиране на Документи: records[at]orbit.bg

Потребителски мнения

Отлично обслужване на ниска цена! Review by Серги
Качество
Оценка
Цена
Доскоро живеех и учех в Холандия и исках да си пренеса някои неща в България. Бях отправил запитвания към много компании, но получените оферти бяха или с много висока цена или ми беше заявено, че поръчката не може да се изпълни.
Единствено "Орбит" успяха да изпълнят моята молба на 3 пъти по-ниска цена от ртези на конкурентите и при това в рамките на 5 дни!
Възхитен съм от предоставената услуга! Благодаря ви много! (Публикувано на 7.05.2013)

Споделете Вашето мнение

Вие коментирате: Орбит ЕООД

Как ще оцените този продукт? *

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Качество
Цена
Оценка

Допълнителна информация

Кат. номер catalog14
Дата 19.02.2013 г.
Тип Фирмен каталог
Бранш Логистика
Локация София
Централен офис София
Други офиси Да
Произход на фирмата България
Дружествена форма ЕООД
Година на създаване Не
Адрес на фирмата Да
Предоставено Лице за контакт Да
Телефонен номер Да
Емайл Да
Допълнителна информация Да
Снимков материал Да
Видео материал Липсва информация