За компанията

Р. Козарев
Изображение
С. Димов
Изображение
С. Боянов
Изображение


Стратегическо мислене и професионализъм, съчетани със страст, постоянство и решителност са думите, които могат да хакартеризират най-добре основните черти на компанията. Още със стартирането през 2011 година, BUY-BG.COM се стреми към развитие на платформа, която да устой на технологичните промени, като на фокус остават клиента и възможностите за търговия....